Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Serwis internetowy www.altacet.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Oświadczenie

Dostęp oraz korzystanie z Witryny  następuje na  warunkach oraz z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszej nocie. Łącząc się z Witryną oraz przeglądając jej zawartość, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem, a Sandoz Polska Sp, z o,o,  nie mają mocy ani skutków prawnych.

Warunki i zastrzeżenia

  1. Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
  2. Niniejsza Witryna jak również Informacje, stanowią wyłączną własność Sandoz Polska Sp, z o,o, oraz chronione są prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania, zmieniania, przekazywania, przesyłania czy też wykorzystywania zawartości Witryny do użytku publicznego lub w  celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Sandoz Polska Sp, z o.o.
  3. Za wyjątkiem uprawnienia wskazanego w punkcie 1, użytkownik nie  jest upoważniony do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Sandoz Polska Sp. z o.o.  lub innych podmiotów.
  4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności będących w posiadaniu Sandoz Polska Sp. z o.o, lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego zezwolenia ani prawa do korzystania z  któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Sandoz Polska Sp. z  o.o.  lub innych podmiotów.
  5. Sandoz Polska Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie i nformacje były ścisłe i aktualne. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Sandoz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Sandoz Polska Sp. z o.o. lub osób trzecich.